ორთოპედიული მკურნალობა ცირკონო კერამიკული ვინირებით და გვირგვინებით

ორთოპედიული მკურნალობა ცირკონო კერამიკული ვინირებით და გვირგვინებით ორთოპედიული მკურნალობა ცირკონო კერამიკული ვინირებით და გვირგვინებით
🦷 ორთოპედიული მკურნალობა ცირკონო კერამიკული ვინირებით და გვირგვინებით.
📍 ჩივილები: ესთეტიკური დისკომფორტი
⭕️ მკურნალობის პროცესის დაწყებამდე პაციენტს ჩაუტარდა პირის ღრუს სრული, 3D სტომატოლოგიური დიაგნოსტიკა.
🔰 სრულფასოვანი დიაგნოსტიკა სწორი მკურნალობის საწინდარია, რაც ორთოპედიული კონსტრუქციის ფიქსაციის წინასწარ გათვლის საშულებას იძლევა.
🙍‍♀️ პაციენტის ასაკი: 38 წელი
🦷 დენტალ ლაინი – თქვენი პირადი სტომატოლოგი