fbpx
მინი იმპლანტები ორთოდონტიაში – ნაწილიII

მინი იმპლანტები ორთოდონტიაში – ნაწილიII

თანკბილვის ანომალიები 

თანკბილვის ანომალიები 

კბილების შინირება

კბილების შინირება

ღიმილის კორექცია

ღიმილის კორექცია

ბრეკეტები და პირის ღრუს მოვლა

ბრეკეტები და პირის ღრუს მოვლა

გინგივიტი – პირის ღრუს დაავადება

გინგივიტი – პირის ღრუს დაავადება

ღრძილების მკურნალობა ვექტორის აპარატით

ღრძილების მკურნალობა ვექტორის აპარატით

კბილების გათეთრება კაპებით

კბილების გათეთრება კაპებით

როდის გვჭირდება ექიმი ორთოპედ-სტომატოლოგის დახმარება?

როდის გვჭირდება ექიმი ორთოპედ-სტომატოლოგის დახმარება?

მარტივად კბილების საოფისე გათეთრებაზე

მარტივად კბილების საოფისე გათეთრებაზე